Najczęściej używane schematy hematologiczne i kalkulatory

w wygodnej aplikacji mobilnej

Aplikacja Hemato LOG to podręczny i kompleksowy zbiór najczęściej używanych schematów chemioterapii oraz kalkulatorów hematologicznych. Dzięki swoim funkcjonalnościom aplikacja pozwala na szybki dostęp do konkretnych, aktualnych i wiarygodnych danych medycznych w każdym miejscu i o każdej porze. Hemato LOG z pewnością często będzie przydatna w codziennej praktyce klinicznej.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel

Aplikacja mobilna dla lekarzy

W aplikacji znajdziesz schematy chemioterapii używane w leczeniu:

  • chłoniaków Hodgkina
  • chłoniaków nieziarniczych
  • ostrej białaczki limfoblastycznej
  • przewlekłej białaczki limfocytowej
  • ostrej białaczki szpikowej
  • szpiczaków plazmocytowych
  • zespołów mielodysplastycznych

BSA

FLIPI

IPI

DIPSS

IPSS

HCT-CI

Każdy schemat zawiera

informacje dotyczące:

Zalecane dawki leków w przeliczeniu na m2 pc.
Rodzaje zalecanych rozpuszczalników
Długość trwania podanych dożylnie leków cytoksycznych
Częstość podawania cykli

Wszystkie informacje zawarte w aplikacji są przygotowywane przez zespół lekarzy hematologów i czołowych ekspertów pod przewodnictwem
prof. dr hab. n. med. Tomasza Wróbla

 

Aplikacja Hemato LOG dostępna jest wyłącznie dla lekarzy posiadających ważny numer PWZ.

Partnerem aplikacji jest

 

sandoz

 W przypadku pytań związanych z aplikacją skontaktuj się z naszym działem wsparcia na adres email: